FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).

MKM Computer oferuje stały nielimitowany dostęp do Internetu przy umowie na czas nieokreślony (miesięczny okres wypowiedzenia). Do montażu instalacji zbędna jest linia telefoniczna, a co za tym idzie, nie ma konieczności opłacania abonamentu telefonicznego!
Opcja
Opłata (brutto)
Instalacja:
 • Opłata aktywacyjna przy instalacji na jeden komputer
 • Opłata aktywacyjna przy instalacji 1-3 komputerów + WIFI

 • 1,00 zł
 • 100,00 zł

Taryfa (Specyfikacja [kbits/s])
Opłata (brutto)
 • do 4096 (4096/1024)
 • do 6144 (6144/1536)
 • do 8192 (8192/2048)
 • do 10240 (10240/2048)

 • 35,00 zł
 • 45,00 zł
 • 55,00 zł
 • 65,00 zł

Opcje dodatkowe:
Opłata (brutto)
Przekierowanie portów:
 • przekierowanie 1 portu TCP UDP
 • bezpłatnie
Publiczny adres IP:
 • przekierowanie publicznego adresu IP
 • 5,00 zł/m-c
Limity pobierania danych:
 • miesięczny brak limitów pobierania danych
 • bezpłatnie